WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

JADE 2021

JADE 2021

W dniach 11-13 czerwca 2021 odbył się kongres sekcji Dermatologii Estetycznej PTD – JADE. Było to pierwsze od prawie 2 lat naukowe spotkanie dermatologów
„na żywo”, co dla lekarzy dermatologów jest szczególnie ważne.
 Uczestniczyło w nim stacjonarnie aż 520 lekarzy i ponad 100 online.

– To niezwykle cenne, że wreszcie udało się spotkać, by wymienić doświadczeniami z dermatologii
i dermatologii estetycznej. Dodatkowym atutem naszego sympozjum naukowego była interdyscyplinarność – udział lekarzy innych specjalności tj.: urologia, ginekologia, endokrynologia czy immunologia. Osobiste spotkania polskich dermatologów, wymiana doświadczeń, możliwość dyskusji ze specjalistami z innych dziedzin, nowe konsensusy w leczeniu, wykłady dotyczące kwestii zabiegów
z medycyny estetycznej w przypadku chorób nie tylko skóry, warsztaty prowadzone przez czołowych specjalistów – były źródłem rzetelnej naukowej wiedzy i wielu inspiracji dla uczestników – mówi prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, przewodnicząca sekcji Dermatologii Estetycznej PTD.

Motywem przewodnim konferencji obok kwestii merytorycznych było również rozdzielenie kompetencji kosmetologów i lekarzy, jeśli chodzi o wykonywanie zabiegów stricte medycznych. Polskie Towarzystwo Dermatologiczne od lat apeluje, aby uporządkować prawnie kwestie wykonywania zabiegów z medycyny estetycznej.

JADE 2021– Nie chodzi tu o walkę z kosmetologami, których kształcę od lat, podobnie jak inni koledzy, zatrudniam w swoim gabinecie i niezwykle cenię ich wiedzę i kompetencje. Naszym celem jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów. Każdy zabieg medyczny niesie za sobą powikłania. Lekarz ma wiedzę i kompetencje, aby z nimi sobie radzić, ma możliwość zastosowania odpowiedniego leczenia zarówno powikłań, jak i objawów niepożądanych. Poza tym lekarz ma odpowiedzialność prawną
w stosunku do pacjenta – dodaje prof. dr hab. n. med. Barbara Zegarska, główna organizatorka kongresu JADE 2021.

Zabiegi medyczne, czyli?

Warto też przypomnieć, że we wspólnym postulacie wystosowanym przez środowisko lekarskie – w tym Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Sekcję Dermatologii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych oraz Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging – do ministra zdrowia, z prośbą o pomoc w uregulowaniu prawnym wykonywania zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, zwracano uwagę, że wykonywanie zabiegów z zakresu dermatologii i medycyny estetycznej, a zwłaszcza stosowanie wypełniaczy, toksyny botulinowej, osocza bogatopłytkowego, nici liftingujących, krioterapii, elektroterapii i laseroterapii (z wyjątkiem laserów biostymulujących i niskoenergetycznych), to świadczenia medyczne, a nie kosmetyczne. „Zabiegi, o których mowa nie mogą być kwalifikowane jako zabiegi kosmetyczne, ponieważ preparaty stosowane do nich to leki lub wyroby medyczne, a preparaty z użyciem osocza bogatopłytkowego dodatkowo regulują przepisy o publicznej służbie krwi. Zastosowanie takich procedur medycznych przez osoby niekompetentne doprowadza do licznych powikłań, objawów niepożądanych, trwałego kalectwa, a niejednokrotnie do zgonu pacjenta. Dodatkowo powstające powikłania wymagają następnie długotrwałego, specjalistycznego i kosztownego leczenia. Osoba wykonująca takie zabiegi nie ponosi żadnej odpowiedzialności często prawnej, jak i finansowej, a całe koszty są ponoszone przez państwo, czyli całe społeczeństwo. Należy nadmienić jeszcze, że zabiegi te wykonywane są często w warunkach niespełniających żadnych standardów sanitarno-epidemiologicznych, ponieważ nie są to gabinety lekarskie, a zakłady kosmetyczne czy fryzjerskie, co do których są inne wymogi sanitarne. Innym problemem jest wykonywanie zabiegów celem usuwania zmian skórnych za pomocą elektrokoagulacji, krioterapii czy laseroterapii – wiąże się to z dużym ryzykiem dla pacjentów. Usunięcie zmian przez osoby niebędące lekarzami skutkuje olbrzymim ryzykiem zaniechania lub opóźnienia rozpoznania nowotworu złośliwego skóry, a zwłaszcza czerniaka i poważnych konsekwencji dla zdrowia i życia osoby, u której wykonywany jest taki zabieg. Osoba niebędąca lekarzem nie może wydawać rozpoznania, ponieważ nie ma wiedzy klinicznej, terapeutycznej a tym bardziej dermatoskopowej i histopatologicznej. Jest to niezgodne z przepisami obowiązującymi w naszym kraju.”

JADE 2021Procedury medyczne zaliczane do zabiegów medycyny estetycznej to:

 1. Zabiegi iniekcyjne – wolumetria, liftingowanie, modelowanie z użyciem kwasu hialuronowego w rożnym stopniu usieciowania.
 2. Zabiegi z zastosowaniem biostymulatorów – kwas polimlekowy, hydroksyapaty wapnia, kaprolakton, aminokwasy, kolagen, biostymuatory oparte na kwasie hialuronowym.
  3. Wszelkie procedury iniekcyjne związane z wprowadzaniem leków – toksyna botulinowa, steroidy, hialuronidaza.
  4. Zabiegi z zastosowaniem autologicznego tłuszczu.
  5. Wszelkie substancje podawane poprzez iniekcję: mezoterapia igłowa – wkłucie podskórne, śródskórne nie będące lekami stosowane do celów estetycznych poprzez wprowadzone do ludzkiego ciała poprzez iniekcję albo nakłucia (nie dotyczy barwników do tatuaży, makijażu permanentnego).
  6. Nici liftingujące – wszystkie rodzaje tzw. haczykowe i bezhaczykowe.
  7. Osocze bogatopłytkowe.
  8. Urządzenia oddziaływujące energią prądu elektrycznego oraz fal elektromagnetycznych lub mechanicznych o gęstościach mocy przekraczających wartość 1000mW/cm2 w punkcie najsilniejszego oddziaływania na tkankę.
  9. Usuwanie zmian skórnych z użyciem laserów CO2, elektrokoagulacji i krioterapii.
  10. Peelingi głębokie.
  11. Dermabrazja.
  12. Lasery ablacyjne.
  13. Stosowanie sprzętu zarejestrowanego przez producenta jako sprzęt medyczny.

Dodaj komentarz

Podobne tematy


Nasi eksperci

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabinety i kliniki