WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

pierwsza pomoc

EDB, czyli edukacja dla bezpieczeństwa: co warto wiedzieć?

 Od pierwszego marca 2019 roku wszyscy pracownicy szkół – zarówno publicznych, jak i niepublicznych – muszą zostać przeszkoleni z pierwszej pomocy. Nowe wytyczne, jakie narzuciło Ministerstwo Edukacji Narodowej, realnie wpływa na bezpieczeństwo uczniów. Czy w związku z tym warto zainteresować się szerzej zajęciami EDB?

Dlaczego bezpieczeństwo w szkole jest tak ważne? 

Przede wszystkim dlatego, że mimo wprowadzania do szkół kolejnych zakazów, wypadki wciąż się przytrafiają. Mało tego, jest ich zaskakująco dużo! Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, w całym roku szkolnym 2021/2022 doszło aż do 10822 takich zdarzeń. Oznacza to, że każdego dnia urazu o różnym stopniu skomplikowania doznawało aż 58 uczniów.
 
Skoro tak trudno zapanować nad uczniami, o wiele lepszym rozwiązaniem jest odpowiednie przeszkolenie kadry pedagogicznej. Nie ulega wątpliwości, że znowelizowanie rozporządzenia, które reguluje kwestie bezpieczeństwa w szkołach to krok w dobrą stronę. Nie oznacza to jednak, że zwykły, „podstawowy” kurs to rozwiązanie idealne.
 
Coraz większą popularnością w szkołach cieszą się zajęcia EDB. To profesjonalne kursy pierwszej pomocy, których program został stworzony w taki sposób, by kolejne bloki tematyczne realnie odpowiadały na wyzwania, z jakimi musi mierzyć się kadra, ale i młodzież. Takie zajęcia oferuje np. Centrum Ratownictwa.

Czego nauczysz się na zajęciach EDB?

Nie ulega wątpliwości, że program takiego kursu powinien być jak najszerszy. W grę wchodzi przecież bezpieczeństwo i umiejętności ratowania życia naszych dzieci. Właśnie dlatego, optymalnym wyborem, na który decydują się najlepsze jednostki, jest połączenie kursu KPP z blokiem zajęć EDB.

Oznacza to, że kursanci zdobędą praktyczną wiedzę i umiejętności, dzięki którym poradzą sobie nie tylko z prowadzeniem resuscytacji krążeniowo-oddechowej, ale i z przyrządową i bezprzyrządową tlenoterapią. Wśród uzyskanych kompetencji nie zabraknie też wiedzy na temat:
●     tamowania krwotoków,
●     opatrywania ran,
●     unieruchomiania złamań i zwichnięć,
●     ochrony przed wychłodzeniem (lub przegrzaniem),
●     zasad ewakuacji z miejsca wypadku,
●     prowadzenia wstępnej segregacji medycznej.
 
Profesjonalny kurs EDB nauczy nas także, jak postępować w przypadku podejrzenia występowania popularnych jednostek chorobowych, jak:
 
●     zawału,
●     udaru,
●     cukrzycy,
●     zatrucia pokarmowego,
●     zadławienia,
●     podtopienia.

Czym powinien wyróżniać się dobry kurs z serii Edukacja dla Bezpieczeństwa?

Na pewno warto docenić program zajęć, który tworzony jest przez profesjonalistów. Dobre szkolenie to takie, które opiera się na zajęciach praktycznych, nad których przebiegiem czuwają zawodowcy – na przykład osoby, które od wielu lat pracują w systemie jako ratownicy.

Warto tu wskazać raz jeszcze na Centrum Ratownictwa. Organizowane przez tę jednostkę szkoleniową zajęcia prowadzone są w ramach kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, co oznacza, że po zdaniu egzaminu, uzyskamy tytuł ratownika – to najwyższy możliwy do zdobycia stopień dla osób, które nie są związane z sektorem medycznym!

Atutem będzie też szybki dostęp do wiedzy, np. z poziomu dedykowanej aplikacji Ratownik lub po zalogowaniu do Strefy Klienta. Przed wyborem odpowiedniej jednostki, warto sprawdzić, czy zajęcia EDB, jakie ta oferuje, są w pełni zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Jeśli chcemy podnosić świadomość dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy lub zależy nam na tym, by wiedzieć, w jaki sposób zareagować, gdyby doszło do wypadku, to zapisanie się na zajęcia EDB to najlepsza decyzja, jaką można podjąć!

Artykuł partnera
fot. Freepik.com

Dodaj komentarz


Nasi eksperci

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabinety i kliniki