WIRTUALNA KLINIKA

Wyszukaj na WirtualnaKlinika.pl

recepta

Zbyt chory na pójście do pracy? Sprawdź, jak dostać L4 przez Internet i nie narażać innych na przeziębienie

L4 online stanowi świetne rozwiązanie, gdy pracownik się pochoruje i nie chce zarazić innych. Zaświadczenie można uzyskać bez wizyty w przychodni, następnie dokumenty są przesyłane automatycznie do pracodawcy. Jakie dane do zwolnienia lekarskiego są potrzebne? Jak wygląda elektroniczne zwolnienie lekarskie? Odpowiadamy na pytania.

Co to jest L4 online i jak działa?

Na początek odpowiedzmy na pytanie, co to jest L4 online. Tak nazywa się zwolnienie lekarskie wystawione przez Internet, bez konieczności udawania się do przychodni. Zaświadczenie jest tak samo ważne, jak klasyczne L4, jego uzyskanie potwierdza niezdolność do pracy. Otrzymanie elektronicznego zwolnienia lekarskiego wiąże się również z usprawiedliwieniem nieobecności w zakładzie pracy oraz uzyskaniem prawa do zasiłku chorobowego (w wysokości do 80% wynagrodzenia).

Elektroniczne zwolnienie lekarskie jest wystawiane przez lekarza lub upoważnionego asystenta medycznego. Z rozwiązania może skorzystać każdy, kto jest objęty ubezpieczeniem (przysługuje ono w ramach umowy o pracę, ale gdy jest się na B2B lub pracuje na podstawie umowy o dzieło/ zlecenie, to można odprowadzać składki dobrowolnie). Czy istnieje możliwość otrzymana L4 online za darmo? Tak, ponieważ wystawienie zaświadczenia samo w sobie nic nie kosztuje, jedyny wydatek, na który trzeba się przygotować to opłata w związku z prywatną konsultacją lekarską.

Jakie dane do zwolnienia lekarskiego są potrzebne?

Dane do zwolnienia lekarskiego są bardzo podstawowe. Na stronie internetowej podmiotu medycznego, który oferuje taką usługę, wystarczy podać:

  • imię, nazwisko, numer PESEL pacjenta,
  • adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania pacjenta,
  • numer NIP zakładu pracy,
  • data nieobecności w zakładzie pracy,
  • data wnioskowanego powrotu do pracy.

Dodatkowo należy załączyć do formularza internetowego opis dolegliwości dla lekarza.

Jeśli chodzi o czas trwania L4, zaświadczenie może obowiązywać maksymalnie przez 7 dni (z możliwością przedłużenia, lecz konieczna jest wtedy kolejna wizyta u lekarza lub konsultacja zdalna). Elektroniczne zwolnienie lekarskie może obowiązywać także wstecz, ale data wsteczna może wynosić maksymalnie do 3 dni.

Jak wygląda elektroniczne zwolnienie lekarskie?

Pracownik może w dowolnym momencie sprawdzić, jak wygląda elektroniczne zwolnienie po wystawieniu L4 przez Internet. W tym celu wystarczy użyć przeglądarki internetowej i zalogować się na IKP, czyli Internetowym Koncie Pacjenta lub skorzystać z bezpłatnej aplikacji mobilnej Ministerstwa Zdrowia. Po otrzymaniu elektronicznego zwolnienie lekarskiego wniosek o zasiłek chorobowy składa w imieniu pracownika pracodawca (inaczej niż ma to miejsce w przypadku przedsiębiorców).

Czy dane do zwolnienia lekarskiego są przesyłane także do pracodawcy?

Dane do zwolnienia lekarskiego są przesyłane po jego wystawieniu automatycznie do ZUS i pracodawcy, jednak każdy pracownik ma obowiązek poinformowania zakładu pracy o udaniu się na chorobowe. W sytuacji, gdy pracodawca nie ma konta PUE ZUS, wymagane jest także dostarczenie wydrukowanego L4, do 7 dni od jego wystawienia. Wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego może zostać przekazany ubezpieczonemu także na żądanie, nawet jeśli płatnik składek (jego pracodawca) ma profil na PUE ZUS.

Jak wygląda elektroniczne zwolnienie lekarskie z perspektywy pracodawcy? Zaświadczenie zawiera tylko i wyłącznie te dane, które są istotne z punktu widzenia kadr. Pracodawca nie może sprawdzić, jaka jest dokładna przyczyna nieobecności oraz co dolega pracownikowi, ponieważ takie informacje są objęte tajemnicą lekarską. Wyjątek stanowi ciąża — wtedy kobieta może ujawnić powód nieobecności w postaci dolegliwości ciążowych utrudniających wykonywanie obowiązków zawodowych. Rozwiązanie to jest opłacalne, ponieważ skutkuje wyższym zasiłkiem chorobowym (100% średniego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy).

Artykuł partnera

Dodaj komentarz


Nasi eksperci

ZAPYTAJ EKSPERTA

Gabinety i kliniki