XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej w Warszawie

561
0
PODZIEL SIĘ
W dniach 26-29 września 2019 roku w Warszawie odbył się się XXII Światowy Kongres Medycyny Estetycznej. Organizacja tego największego w Europie Środkowo-Wschodniej spotkania branży medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej po raz pierwszy w historii została powierzona Polskiemu Towarzystwu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Jak co roku, byliśmy tam z kamerą!
Światowy Kongres Medycyny Estetycznej to prestiżowa konferencja o wysokiej randze, skierowana do lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną. Odbywa się cyklicznie w różnych państwach członkowskich Międzynarodowej Unii Medycyny Estetycznej (UIME), która składa się z 29 organizacji, zrzeszających lekarzy zajmujących się medycyną estetyczną na całym świecie.
– Po raz pierwszy w historii organizacja Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej została powierzona Polskiemu Towarzystwu Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. To dla nas ogromne wyróżnienie. Do Polski przyjadą eksperci z całego globu. Takie wydarzenia dają okazję do obcowania z nowymi ideami. Będziemy mogli się przekonać, że medycyna estetyczna w różnych zakątkach świata przybiera różne formy. Skupimy się na naukowych dowodach (Evidence Based Medicine) skuteczności rozwiązań klasycznych, jak również bardziej nietypowych. Przykładem może być podejście chińskie, mocno związane z tradycją. Być może czeka nas powiew orientu w polskich gabinetach. Coraz więcej mówi się też o medycynie regeneracyjnej, czyli o preparatach, które wpływają na pobudzenie zdolności naszego organizmu do lepszego funkcjonowania. Otrzymujemy dużo ciekawych prac naukowych, które chcą podczas kongresu prezentować eksperci z całego globu: zarówno z Azji – Chin i Korei Południowej, jak i z Ameryki Południowej czy Europy. Ciekawy temat, który może zawitać do Polski, to suplementacja hormonalna stosowana w celu poprawy komfortu życia. Ta idea rozwija się w Stanach Zjednoczonych i w Europie Zachodniej – podkreślał dr Andrzej Ignaciuk, prezes PTMEiAA, przed rozpoczęciem kongresu.
W tym roku, wyjątkowo, kongres rozpoczął się już w czwartek i potrwał do niedzieli. Wzięło w nim udział 128 wykładowców, ponad 1300 uczestników oraz ponad 100 wystawców. Odbyło się 28 sesji, 25 pokazów zabiegów oraz 9 sesji „jak ja to robię”. Wśród wykładowców znaleźli się wybitni lekarze i naukowcy z Polski i ze świata.

Raport popularności medycyny estetycznej w Polsce

W dniu otwarcia kongresu odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono wyniki badania popularności medycyny estetycznej w Polsce, przeprowadzone we wrześniu 2019 roku przez Polskie Towarzystwo Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Wzięło w nim udział 400 lekarzy różnych specjalizacji, którzy świadczą usługi z zakresu medycyny estetycznej. Celem badania była ocena trendu po względem popularności medycyny estetycznej na przestrzeni lat 2017-2019. Wynika z niego, że :
 • najczęściej wykonywanymi zabiegami w obrębie twarzy są: toksyna botulinowa (36,5%), wypełniacze (25,4%) oraz mezoterapia (17,5%),
 • pacjenci zdecydowanie najczęściej poprawiają: czoło (73,9%), następnie usta (44,1%) oraz skórę wokół oczu (42%),
 • najczęściej wykonywanymi zabiegami medycyny estetycznej w obrębie ciała są: mezoterapia (27,2%), zabiegi laserowe (21,5%) oraz lipoliza (17,8%),
 • pacjenci najczęściej poprawiają takie obszary ciała, jak: szyja (69% wskazań), brzuch (60%) oraz dekolt (58,4%),
 • lekarze jako najczęściej wykorzystywaną technologię wskazali: lasery frakcyjne nieablacyjne (36,7%), lasery naczyniowe (29,8%) oraz fale radiowe RF (21,2%);
 • pacjenci korzystający z zabiegów medycyny estetycznej najczęściej są w wieku 41-50 lat (58,4%) oraz 31-40 lat (38%),
 • mężczyźni stanowią 5-10% pacjentów gabinetów,
 • zdecydowana większość lekarzy (82,4%) przyjmuje pacjentów regularnie, kilka razy w ciągu roku,
 • w opinii badanych lekarzy wiedza pacjentów na temat zabiegów medycyny estetycznej nie jest zbyt wysoka – lekarze najczęściej wskazywali odpowiedź „dostatecznie” (30,2%) oraz „ani dobrze, ani źle” (26,1%),
 • 82,4% uczestników badania wskazało, że konieczne jest podjęcie dodatkowych działań w celu podniesienia wiedzy pacjentów na temat zabiegów medycyny estetycznej,
 • zdaniem lekarzy najważniejszymi kryteriami branymi pod uwagę przez pacjentów przy wyborze zabiegów są: skuteczność (66,9% wskazań), bezpieczeństwo (46,9%) oraz naturalne efekty (45,3%);
 • lekarze najczęściej do obaw pacjentów korzystających z zabiegów medycyny estetycznej zaliczają: nienaturalne efekty (62,9% wskazań), ból (54,7%) oraz powikłania (51,8%),
 • specjaliści wskazywali, że pacjenci najczęściej decydują się na zabiegi medycyny estetycznej motywowani: chęcią poprawy wyglądu (91,4%), spowolnienia objawów starzenia (83,3%) oraz podniesienia samooceny i pozbycia się kompleksów (82,4%),
 • pacjenci w opinii lekarzy raczej nie przyznają się do tego, że decydują się na zabiegi medycyny estetycznej – taką odpowiedź udzieliło 63,3% badanych,
 • pacjenci najbardziej są zadowoleni z efektów zabiegów z toksyną botulinową (62% lekarzy), wypełniaczy (38%) i mezoterapii (12,7%),
 • 75,9% lekarzy biorących udział w badaniu to najczęściej absolwenci studiów podyplomowych z zakresu medycyny estetycznej,
 • najczęściej są to chirurdzy (21,2%), lekarze chorób wewnętrznych (15,1%) oraz stomatolodzy (9,8%),
 • pacjenci najczęściej dowiadują się o gabinetach od swoich znajomych (94,7% wskazań) oraz przeglądając Internet (39,6%),
 • nowi pacjenci stanowią rokrocznie do 25% wszystkich pacjentów korzystających z usług gabinetów medycyny estetycznej.
Badanie pozwoliło też ocenić wzrost popularności medycyny estetycznej względem 2017 roku:
 • rośnie częstotliwość wykonywania zabiegów z wykorzystaniem toksyny botulinowej,
 • pacjenci coraz częściej poddają się zabiegom poprawiającym wygląd brzucha,
 • nieznacznie przybyło pacjentów medycyny estetycznej w wieku 41-50 lat,
 • pacjentami zdecydowanej większości gabinetów medycyny estetycznej są obok kobiet również mężczyźni – zwykle stanowią oni do 5% wszystkich pacjentów,
 • zwiększyła się częstotliwość wizyt pacjentów w gabinetach medycyny estetycznej – 82,4% odwiedza je regularnie kilka razy w ciągu roku, wcześniej było to 79%,
 • medycyna estetyczna w mniejszym stopniu jest tematem tabu. Obecnie 69% lekarzy twierdzi, że pacjenci nie przyznają się lub raczej nie przyznają się bliskim do zabiegów – w 2017 roku było to 77% badanych lekarzy.